કમ્પ્રેશન રબર મોલ્ડિંગ

કમ્પ્રેશન રબર મોલ્ડિંગ એ મોલ્ડિંગ રબર માટે મૂળ ઉત્પાદન પદ્ધતિ છે.

તે ઘણા ઉત્પાદનો માટે વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતી, કાર્યક્ષમ અને આર્થિક ઉત્પાદન પદ્ધતિ છે, ખાસ કરીને મધ્યમથી મોટા ભાગોના ઓછા ઉત્પાદન વોલ્યુમ અને ઉચ્ચ કિંમતની સામગ્રી.

તે નીચાથી મધ્યમ ઉત્પાદન વોલ્યુમો માટે આદર્શ છે અને મોલ્ડિંગ ગાસ્કેટ, સીલ, ઓ-રિંગ્સ અને મોટા, વિશાળ ભાગો માટે ખાસ કરીને ઉપયોગી મોલ્ડિંગ પ્રક્રિયા છે.

ફાયદા

દિવાલની જાડાઈની વિવિધતા

સીમલેસ ડિઝાઇન

ઓછા ખર્ચ

વધુ સામગ્રી વિકલ્પો

ઉચ્ચ વોલ્યુમ ઉત્પાદન માટે સારું

અમારી કંપની વિશે વધુ જાણો