પ્લાસ્ટિક ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ

પ્લાસ્ટિક ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ પ્રક્રિયા એ પ્રક્રિયાના અર્ધ-તૈયાર ભાગોના ચોક્કસ આકારના સંચાલનમાંથી દબાણ, ઇન્જેક્શન, ઠંડક દ્વારા કાચા માલના ગલનનો સંદર્ભ આપે છે.

તે મોટા જથ્થામાં ભાગોનું ઉત્પાદન કરવા માટેની ઉત્પાદન પ્રક્રિયા છે.તેનો ઉપયોગ મોટાભાગે સામૂહિક ઉત્પાદન પ્રક્રિયાઓમાં થાય છે જ્યાં એક જ ભાગ હજારો અથવા તો લાખો વાર ક્રમિક રીતે બનાવવામાં આવે છે.

અમારી પ્લાસ્ટિક ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ પ્રક્રિયા 15 દિવસ કે તેથી ઓછા સમયમાં કસ્ટમ પ્રોટોટાઇપ અને અંતિમ વપરાશના ઉત્પાદન ભાગોનું ઉત્પાદન કરે છે.અમે સ્ટીલ મોલ્ડ ટૂલિંગ (P20 અથવા P20+Ni) નો ઉપયોગ કરીએ છીએ જે ઓફર કરે છે જે ખર્ચ-કાર્યક્ષમ ટૂલિંગ અને ઝડપી ઉત્પાદન ચક્ર ઓફર કરે છે.

ફાયદા

ઉચ્ચ સ્તરનું ઓટોમેશન

કાર્યક્ષમ ઉત્પાદન

જથ્થો ઉત્પાદન

વિશાળ એપ્લિકેશન

પ્રતિપ્લાસ્ટિકની જાતો

સમાપ્ત ઘટાડો

કલાકઉત્પાદનોની

સરળ સાથે ઉત્પાદનો

સપાટીઅને કોઈ સ્ક્રેચેસ નથી

અમારી કંપની વિશે વધુ જાણો